maandag 27 februari 2012

Uit je kracht?

Veel mensen om mij heen worstelen. Met zichzelf, met pijn die ze voelen, met oude rekeningen die nog vereffend moeten worden. Zij lijken niet in hun eigen kracht te staan. Voor de meesten erg frustrerend, want het zijn vaak die mensen die erg in het licht (willen) staan die hier nu mee bezig zijn. Het zijn juist die mensen die erg in balans (willen) zijn, die meemaken dat ze uit balans zijn.

Mocht je je hierin herkennen, vraag je dan dit eens af: Zou het kunnen dat je, juist nu, hierdoor heen gaat, om je te helpen vanaf nu? Dat het een proces is dat nodig is om je verder te helpen? Een proces om jezelf terug te vinden, je ware zelf. Het zelf dat zich laat leiden door je hart en ziel. Het ZELF dat je ziel kent en erkent?

Wij hebben allemaal een stukje God in ons. We zijn allemaal scheppers. Maar dat zijn we, zo door de tijd heen, vergeten. Er zijn processen nodig om ons te her-inneren wie wij werkelijk zijn! En om onze ware kracht te (h)erkennen, hebben we ook de keerzijde nodig. We moeten ook de minder fijne dingen in het leven doormaken, om weer te weten wie wij zijn. En dat wij ons kunnen laten leiden door LIEFDE.

We hebben het nodig te zien dat wij mens zijn, om te leren zien, dat wij zoveel meer zijn dan alleen dat! Dus omhels je menselijke kant. Zie je ego en omhul het met liefde, want dan ineens is het weer een stuk van jouzelf. Niet een stuk dat je, zoals veel mensen lijken te denken, pijn wil doen, maar een stuk dat je kan helpen her-inneren wie je werkelijk bent.
Hoe mooi en liefdevol je bent en hoeveel kracht je hebt.

Probeer eens deze affirmatie: Ik ben KRACHT en LIEFDE!
Zeg dit als je je uit je kracht gezet voelt en voel hoe je de kracht terug voelt stromen.

Schaam je niet om mens en menselijk te zijn! Je bent een prachtwezen dat alles kan bereiken wat je wilt, als je er maar voor kiest. Natuurlijk is het een leerproces, maar het weten is het begin!

Veel plezier met scheppen, prachtig, krachtig, liefdevol mens!

Take care,
Nadia

vrijdag 3 februari 2012

Manifestatie

Ik zit afgelopen week in een heerlijke “flow” van manifestatie van allemaal kleine, onuitgesproken, wensen. Er verschijnen parkeerplaatsjes op ideale plekken, zodat ik niet ver hoef te waggelen met mijn zwangere buik. Ik kan zo doorlopen waar anders enorme wachttijden zijn en nog meer van dit soort kleine “wondertjes”…

En dus besef ik weer, zoals ik in mijn vorige blog ook al schreef, dat op dit moment je gedachten en de woorden die je uitspreekt des te sneller gemanifesteerd worden.

Dit geldt voor wensen én voor angsten! Dus wees je weer erg bewust van wat je denkt en zegt. Nog veel te veel mensen sturen hun angsten het universum in, in plaats van hun wensen.

Denk niet aan wat je vreest, of wat je niet wil, maar denk aan wat je wilt. Denk dus bijvoorbeeld met dit gladde weer: “Ik kom veilig thuis”, in plaats van “Ik hoop niet dat ik wegglijd”.
Spreek niet over het geld dat je niet hebt, maar geloof en zeg dat je genoeg hebt.

Ben je ziek? Denk en zeg dan: “Ik ben genezen”. Het proces kan pas beginnen, nadat je dit het universum in stuurt. Het kan best een lang proces zijn, maar je spreekt hierbij je “Ik-ben-kracht” aan, dus het is een hele krachtige affirmatie.

Als ik zelf dreig ziek te worden, spreek ik, voor het slapen gaan, dan voelen ze voor mij het sterkst, de volgende affirmatie uit: “Ik ben sterk en ik ben gezond.”
Sta ik niet zo in mijn kracht, kan ik even niet bij de liefde om mij heen, dan spreek ik uit: “Ik ben geliefd en dankbaar.” Voor mij helpt dit onmiddellijk om anders in het moment te gaan staan.

Zoals je nu ook kunt merken dat de “negatieve” krachten sterk zijn, zo kun je ook duidelijk merken dat er heel veel liefde om je heen is. Het is er altijd en voor jou op elk moment beschikbaar.
De tegenhanger van die liefde is angst, dus leef vanuit liefde vanuit je hart, durf de liefde om je heen te zien en te ontvangen en zie hoe je leven verandert.

Ik sluit af met een prachtige zin die mij van de week opviel in een lied:
"In the end, there’s nothing more to life than love, is there?" Uit: In the End - Snow Patrol

Take Care,
Nadia